Vaak gestelde vragen

De Schaal van Betekenis is uniek omdat het als hoofddoel heeft de wereld menselijker te maken. Een manier van denken teweeg te brengen waarbij natuur, maatschappij en economie één geheel vormen, een denken dat voortkomt vanuit een innerlijk weten. En om te helpen bij een gedragsverandering van bedrijven binnen deze gebieden. Wij kennen het doel van de Schaal van Betekenis maar zoeken nog steeds naar de beste weg om dit te bereiken.

Waarom is de Schaal van Betekenis nodig? Waardegedreven management is al een punt van aandacht bij veel bedrijven.
De belangstelling voor waardegedreven management van bedrijven groeit meer en meer. Echter, er is nog geen middel/tool dat die waarden zichtbaar maakt op een dashboard. Het sturen op zowel waarden als financiële doelen maakt deze tool noodzakelijk. De Schaal van Betekenis is het antwoord op deze behoefte.

Waarom zijn de bestaande tools ontoereikend?
Veel tools zijn ontwikkeld om de impact van een onderneming te meten en het waardesysteem. Er zijn modellen om naar betekenis te kijken, de kern van een onderneming, maar er is nog geen integraal dashboard dat al deze informatie samenvoegt. De Schaal van Betekenis heeft niet de intentie om een totaal nieuw instrument uit te vinden, het wil samenwerken met andere ontwikkelaars om tot een integrale tool en dashboard te komen.

Is de Schaal van Betekenis interessant voor ander markten dan de financiële markt?
Wij krijgen veel enthousiaste reacties van zowel financieel als betekenisgedreven organisaties. Ook de publieke sector en bijvoorbeeld het notariaat zijn ook geïnteresseerd om de Schaal van Betekenis toe te passen binnen hun dagelijkse zakelijke aansturing.

Er zijn al veel bedrijven die zich op meer dan alleen financiële resultaten concentreren. Dus waarom is de Schaal van Betekenis en de beoogde gedragsverandering nodig?
Wij zijn ontzettend blij dat er inmiddels al veel organisaties zijn die niet alleen hun financiële resultaten, maar ook hun kernwaarden en de betekenis die zij bijdragen aan hun omgeving monitoren. Toch zijn er nog veel bedrijven die slechts gedreven worden door financieel bejag en beslissingen nemen die een negatieve impact hebben op de natuur, op mensen binnen en buiten de organisatie en op de maatschappij. Als door Betekenis worden gedreven de standaard wordt (zowel binnen bedrijven als in de financiële wereld die de financiering van die bedrijven bepaalt) dan zal dit overal resulteren in een totale omslag in gedrag, zelfs binnen de bedrijven die in eerste instantie niet gemotiveerd waren om te veranderen.

Kan je de waarden waarop de Schaal van Betekenis focust specificeren? En wat wordt er bedoeld met intrinsieke waarden?
Tijdens de Creathon geven mensen uit verschillende branches en expertises hun input aan een ontwikkelteam dat de Schaal van Betekenis zal samenstellen. Dit ontwikkelteam zal beslissen welke waardes het belangrijkst zijn. Aangezien wij pas aan het begin staan van het bouwen van deze tool zou het kunnen zijn dat elk bedrijf zijn eigen waarden kiest en het koppelt aan zijn (gewenste) betekenis. Het bewustmaken en het creëren van een gedachtepatroon dat ontstaat vanuit hun innerlijk weten is het belangrijkste doel van de Schaal van Betekenis. Een innerlijk weten waar natuur, maatschappij en economie één geheel vormen.